Vardagstankar

Evelina Kollberg och Filippa Borenius undersöker var gränser går mellan normalitet och psykisk ohälsa. Konstnärerna möts i handens kunnande och lägger fokus vid inre vardagsbilder som får ta plats i det yttre rummet.

I verket möts mottagaren av en visuell tolkning av tankens kraft. Ett frigivande av det som inte tycks få finnas eller bör talas om. Mellan fyra väggar suddas begreppet om det normala ut och den förbjudna tanken blir verklighet. En frizon och ett fängelse i ett gränsland. Det som för en upplevs som vulgärt och påträngande kan för en annan vara ett lugn och en frigörelse. I mötet mellan svart humor, obehag och vardag, blandas känslor och tankar i ett oförutsägbart förlopp.

Kollberg och Borenius vill synliggöra tankens påtvingade inre bilder i en tillfällig verklighet. En förlängning av fantasin och en möjlig ventil för att få tömma och fylla på på nytt.
 

Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share Follow