Title: Förlovade landet

Sverige: Möjligheternas rike i norr och samtidigt platsen där många människor söker i en terräng av tomhet och ensamhet, både mentalt som fysiskt. 
Vad blir innebörden av att samhällsstrukturer formar oss till en individualistisk produkt? Vad händer när Jaget är det mest centrala och det egna självförverkligandet hamnar i det första rummet?

 

Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Evelina Kollberg -
Facebook Twitter Pinterest Flickr Instagram LinkedIn share Follow